2webdesigns forretningsbetingelser:

Medmindre andet følger af ufravigelige lovbestemmelser, eller af en skriftlig aftale, sker ethvert salg fra vor forretning på nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, der går forud for eventuelle bestemmelser i købers ordre/accept, herunder købers alm. betingelser.

Registrering af domænenavn:

2webdesign registrerer domænenavne under .dk .no .se .net .org .com .as info biz m.fl.

Indhent dagspris for domæner.

2webdesigns ansvar:

Sælger påtager sig intet ansvar for kundens rettighed til navnet, og sælger er ikke ansvarlig for evt. krænkelser af rettigheder i den forbindelse. Det er således kundens eget ansvar, om kunden har ret til at benytte navnet, og sælger påtager sig i den forbindelse ingen undersøgelsespligt.

2webdesigns ydelse:

Sælgers ydelse består alene i oprettelse og registrering af domænenavnet.

Ophavsret:

Såfremt en kunde krænker en ophavsret, som er omfattet af eneretten efter Ophavsretslovens § 2, stk. 1. og 2webdesign orienteres herom fra rettighedshaver fjernes domænet fra vores server .

Ordrebekræftelse:

Ved indgåelse af aftale fremsendes en ordrebekræftelse som returneres til 2webdesign inden arbejdet påbegyndes – 2webdesign forbeholder sig ret til at afkræve hel eller delvis forudbetaling ved større produktioner – CMS system, webshops, Intranet, payments gateways – Online Banking Systemer –  SEO og rådgivning mv.

Mundtlige aftalte ændringer i specifikationer i ordrebekræftelsen skal bekræftes af sælger for at have gyldighed. Ydelserne omfatter kun de i ordrebekræftelsen udtrykkeligt nævnte dele.

2webdesign forbeholder sig retten til ikke at opfylde indgåede aftaler / udgive – publicerer web-arbejde,.og nedtage / afbryde etablerede SEO-løsninger, såfremt kunden er i restance eller ikke opfylder aftalte betalingsterminer fsv. delbetaling af produktioner eller tjenesteydelser.

Ordrebekræftelse kan ved samarbejdspartnere erstattes af fremsendelse af ordresedler fra kunden, hvorefter arbejdet udføres i den rækkefølge ordrerne indkommer, og den derefter aftalte leveringstid samt efter de på denne side gældende salgs- og garantibestemmelser.

Opsigelse:

Hver part kan opsige serverleje / hotel næstkommende kvartal med 1 måneds varsel til en aftalt termin.

Ved udgangen af opsigelsesperioden nedtages lejers hjemmeside omgående, medmindre der inden udgangen af opsigelsesvarslet er indgået anden aftale om fx. flytning af lejers hjemmeside. Såfremt udlejer skal udføre arbejde i den forbindelse faktureres dette til timepris ifølge prisliste.

Misligholdelse:

Såfremt kunden ikke rettidigt har betalt sine ydelser til 2webdesign eller gør sig skyldig i anden væsentlig misligholdelse, kan 2webdesign uden varsel ophæve aftalen og lejers hjemmeside nedtages herefter øjeblikkeligt. Dette gælder også for etableret søgemaskineoptimering og evt. landingpages etc. Rettigheden til web produktionen er 2webdesign´s indtil ydelsen er betalt.

Kørselstid, nedbrud på nettet:

2webdesign garanterer på ingen måde for servernes kørselstid. Vi forpligter sig til at sørge for, at serverne kører bedst muligt, og at evt. fejl eller nedbrud rettes så hurtigt som muligt.

2webdesign har ret til at lukke serverne midlertidig med henblik på optimering, reparation eller flytning af data m.v. Vi forpligter os til så vidt mulig at give lejer en rimelig varsel inden dette sker og forpligter os til at udføre reparation m.v. så hurtigt som muligt.

2webdesigns ansvar:

Lejer af webhosting og brugere af etablerede søgemaskineoptimerings systemer. landingspages etc. kan i tilfælde af ovennævnte nedbrud, nedlukning eller andre uregelmæssigheder på serverne / webhotellet ikke fremsætte krav på erstatning, godtgørelse eller nedslag i prisen, med mindre forholdet skyldes et groft uagtsomt forhold fra 2webdesigns side. Hvis søgetjenester ikke optager kundens websted i forbindelse med søgemaskineoptimering, er dette uden for 2webdesigns ansvarsområde, da disse tjenester selv afgør suverænt, hvilken sider de ønsker i deres indeks.

Erstatning i tilfælde af udlejers / web-programmørs groft uagtsomme forhold i forbindelse med programmering af betalingsgateway, søgemaskineoptimering på kunden egen webserver kan maksimalt udgøre den aftalte lejepris / produktionspris jf. aftale grundlaget. Udlejer / web-programmør er på intet tidspunkt erstatningsansvarlig for mistede data, driftstab, tidstab, eller andet indirekte tab.

Ved Cloaked søgemaskineoptimering, IP cloaking etc. ( Manipulation med søgetermer vha. speciel teknik og skjulte sider, som kun kan ses af søgemaskinerne etc. ) og søgemaskine manipulation efter kundens ønsker, fraskriver 2webdesign sig ethvert ansvar ved banning ( udelukkelse ) på søgemaskinerne og følgevirkningerne deraf.

Kundens betalingsbetingelser.

Fremgår af vilkår specificeret på forsiden af ordrebekræftelsen.

Lov-valg og retsligt værneting.

Enhver tvist mellem sælger/udlejer og køber/lejer afgøres ved anvendelse af dansk national ret, og såfremt der opstår en retstvist, der udspringer af en aftale, en leverance eller dele heraf, skal sagen anlægges ved sælgers/udlejers hjemting som er byretten i Helsingør.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Nyhedsbrev


Tilmeld nyhedsbrev: